తెలుగుదేశం పార్టీ
72
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ
89
జన సెన పార్టీ
11
భారతీయ జనతా పార్టీ
1
కాంగ్రెస్ పార్టీ
1
Others
1

आपकी आवाज

తెలుగుదేశం పార్టీ
38 %
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ
44 %
జన సెన పార్టీ
12 %
భారతీయ జనతా పార్టీ
2 %
కాంగ్రెస్ పార్టీ
2 %
Others
2 %

वेब से

आपकी आवाज

Trending Questions


Trending Predictions